22 3553043, 32 7815007-8 [email protected]

Logowanie

Zarejestruj się

Po utworzeniu konta będziesz mógł śledzić status swojej płatności, śledzić potwierdzenie, a także ocenić wycieczkę po jej zakończeniu.
Nazwa użytkownika*
Hasło*
Potwierdź hasło*
Imię*
Nazwisko*
Data Urodzenia*
Email*
Telefon*
Kraj*
* Założenie konta oznacza, że zgadzasz się z naszymi warunkami korzystania z usługi i oświadczeniem o ochronie prywatności.
Przed przejściem do następnego kroku należy zaakceptować wszystkie warunki i zasady

Jesteś już członkiem?

Logowanie

Logowanie

Zarejestruj się

Po utworzeniu konta będziesz mógł śledzić status swojej płatności, śledzić potwierdzenie, a także ocenić wycieczkę po jej zakończeniu.
Nazwa użytkownika*
Hasło*
Potwierdź hasło*
Imię*
Nazwisko*
Data Urodzenia*
Email*
Telefon*
Kraj*
* Założenie konta oznacza, że zgadzasz się z naszymi warunkami korzystania z usługi i oświadczeniem o ochronie prywatności.
Przed przejściem do następnego kroku należy zaakceptować wszystkie warunki i zasady

Jesteś już członkiem?

Logowanie
22 3553043, 32 7815007-8 [email protected]

Logowanie

Zarejestruj się

Po utworzeniu konta będziesz mógł śledzić status swojej płatności, śledzić potwierdzenie, a także ocenić wycieczkę po jej zakończeniu.
Nazwa użytkownika*
Hasło*
Potwierdź hasło*
Imię*
Nazwisko*
Data Urodzenia*
Email*
Telefon*
Kraj*
* Założenie konta oznacza, że zgadzasz się z naszymi warunkami korzystania z usługi i oświadczeniem o ochronie prywatności.
Przed przejściem do następnego kroku należy zaakceptować wszystkie warunki i zasady

Jesteś już członkiem?

Logowanie

Obowiązek informacyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Działając w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), powierzanych danych osobowych
realizujemy obowiązek informacyjny, który na nas spoczywa.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Mega Travel sp. Z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-013 przy ulicy ul. Staromiejska 7. Jest to podmiot który decyduje o tym, w jaki sposób będą wykorzystywane gromadzone dane.

Co zrobić żeby uzyskać więcej informacji na temat tego jak przetwarzane są moje dane?

W naszej firmie powołaliśmy Inspektora Danych Osobowych, to od niego możesz w łatwy sposób uzyskać odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania.
Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail [email protected] lub pocztą tradycyjną pisząc na adres
Inspektor Ochrony danych
Mega Travel sp. Z o.o.
40-013 Katowice, ul. Staromiejska 7

Jak weszliśmy w posiadanie Twoich danych?

Podałeś nam je podczas zapytania o ofertę, zawierania umowy lub zapisując się do newslettera.

Po co i dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Robimy to dlatego, że jest to niezbędne do przesłania oferty, o która prosiłeś lub wykonania umowy, którą zawarliśmy.
Potrzebujemy Twoich danym na przykład po to, by :
– Wprowadzić je do systemu rezerwacyjnego.
– Przydzielić Ci odpowiedni pokój.
– Zamówić i wybrać dla Ciebie miejsce w autokarze lub samolocie.
– Przyjąć i w miarę możliwości spełnić Twoje życzenia specjalne.
– Przekazać je ubezpieczycielowi po to, byś mógł cieszyć się spokojnym i bezpiecznym urlopem.

Twoje dane przetwarzamy również z uwagi na prawnie uzasadniony interes Mega Travel, na który składa się przykładowo:
– Wysłanie Ci e-maili z informacjami o naszych produktach, jeżeli zapisałeś się do naszego newslettera.
– Prowadzenie postępowań sądowych, mediacji, dochodzenia roszczeń lub ściąganie należności.
– prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
– prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez Mega Travel samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami
– przechowywanie danych do celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie jasności rozliczeń (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
– udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz reklamacje
– do celów podatkowych i rachunkowych, ponieważ wymagają od nas tego przepisy prawne.

Jak jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

Podstawą prawna przetwarzania Twoich danych jest:
– udzielona zgoda
– niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy
– niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
– niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Twoje pisma i wnioski

Pamiętaj, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz cofnąć w każdym momencie, w ten sam sposób, w jaki ją wyraziłeś. My natomiast będziemy przetwarzać Twoje dane, dopóki zgoda nie zostanie wycofana.

Komu Mega Travel udostępnia Twoje dane?

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom :
– procesorom w związku ze zleconymi przez Mega Travel działaniami realizowanymi w Twoim imieniu np. przewoźnikowi lotniczemu lub autokarowemu. Muszą oni wiedzieć kogo przewieźć. Mają je również hotele, w których jesteście kwaterowani.
– firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa
– podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
– kancelariom prawnym, którym Mega Travel zlecił np. prowadzenie postępowania
– organom publicznym, walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Czy moje dane są przykazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Jeśli wyjeżdżasz do krajów takich jak np.: Gruzja, Ukraina, Australia, Szwajcaria wiedz, że przekazujemy Twoje dane obiektom na miejscu, abyś mógł w nich zamieszkać. Każda z naszych umów z Kontrahentami spoza EOG zawiera odpowiednie zabezpieczenia prawne.

Państwa dane będą przekazane także do państwa trzeciego (np. USA) w związku z prowadzonymi działaniami na Facebooku lub Google , czyli w związku z tworzeniem profili przy wykorzystaniu Google Analitics.

Czy podawanie danych jest konieczne?

Nie jest to konieczne, jednak jeśli Twoją wolą jest otrzymać ofertę lub zawrzeć z nami umowę, musisz podzielić się z nami garścią informacji takich jak:
– Imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, numer telefonu , adres e-mail
Czasami do zawarcia umowy będzie konieczne podanie numeru dowodu lub paszportu oraz okresu jego ważności.
Przepisy obowiązującego nas prawa mogą również wymagać podania innych danych niezbędnych do celów rachunkowych, podatkowych itp. Wyłączając te przypadki, padanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.

Jeśli masz powody ku temu, by nie podawać nam następujących danych, oczywiście szanujemy to. Jednak w takiej sytuacji niestety nie będziemy w stanie przedstawić oferty i zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji czego, nie będziesz mógł stać się naszym klientem.

Do kiedy przechowujecie moje dane?

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.
Twoje dane będą przetwarzane przez Mega Travel przez okres:
– dane potrzebne do wystawienia faktury oraz dowody księgowe – 5 lat od końca okresu podatkowego
– dane dotyczące wykonywania umowy – 10 lat
– analizy gospodarcze, statystki – 20 lat
– działania marketingowe – do odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu
– dane dotyczące wyroków sądowych (nadużycia) – 10 lat od wydania wyroku

Jakie uprawnienia przysługują Ci wobec Mega Travel jeśli chodzi o przetwarzanie danych?

Możesz być spokojny, respektujemy pełnie praw, które przysługują Ci z uwagi na ogólne rozporządzenie o ochronie danych, na które zaliczają się: prawo dostępu, sprostowania lub usunięcia danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,, ograniczenia ich przetworzenia, prawo do przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Mega Travel danych osobowych do organu nadzorczego. Takim organem jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa.

Kiedy możesz skorzystać ze sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Czy podanie danych jest dobrowolne?

Podanie danych jest dobrowolne jednak jest warunkiem przesłania oferty lub zawarcia umowy.
Bez ich podania oferta nie może zostać przesłana a umowa nie może zostać zawarta.

Czy przetwarzamy dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie?

Tak, Twoje dane są przetwarzane automatycznie.
Mega Travel korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany :
profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane na pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb).

Kontynuuj rezerwację